Philosophy

10 điều tâm niệm

 1. Việt Võ Đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loạị
 2. Việt Võ Đạo sinh nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Đạọ
 3. Việt Võ Đạo sinh đồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạọ
 4. Việt Võ Đạo sinh tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
 5. Việt Võ Đạo sinh tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phảị
 6. Việt Võ Đạo sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
 7. Việt Võ Đạo sinh sống trong sạch, giản dị, trung thực, và cao thượng.
 8. Việt Võ Đạo sinh kiện toàn ý chí đanh thép để thắng phục cường quyền và bạo lực.
 9. Việt Võ Đạo sinh sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
 10. Việt Võ Đạo sinh tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

As a Viet Vo Dao Disciple, I shall:

 1. Strive to reach the height of martial arts in order to serve mankind.
 2. Faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth.
 3. Live in harmony with others, respect my seniors and love my fellow disciples.
 4. Absolutely obey Vovinam’s rules and regulations, and uphold the honor of a martial artist.
 5. Respect other disciples of martial arts, and only use force for self-defense and defense of justicẹ
 6. Work hard for personal and ethical enrichment.
 7. Live an honest, modest, and noble lifẹ
 8. Develop the firm will to overcome all obstacles in lifẹ
 9. Develop sound judgment and stamina, and act with wisdom
 10. Be self-confident, self-controlled, and benevolent; and constantly review myself to strive for improvements.