Thông Báo của lớp Vovinam Mississauga

Thông báo quý đồng hương và các bạn bè môn sinh Vovinam vùng Mississauga và phụ cận. Bắt đầu ngày 5 tháng 11 năm 2017, lớp Vovinam Mississauga sẽ dời về và hoạt động tại địa chỉ mới: Unit 1 – 1200 Aimco Blvd Mississauga, ON L4W 1B2 Giờ hoạt động: Mỗi Sunday (ngoại trừ long weekend) 10am – 11am: […]