Thông Báo của lớp Vovinam Mississauga

Thông báo quý đồng hương và các bạn bè môn sinh Vovinam vùng Mississauga và phụ cận. Bắt đầu ngày 5 tháng 11 năm 2017, lớp Vovinam Mississauga sẽ dời về và hoạt động tại địa chỉ mới: World Class Karate Studio 309 Lakeshore Rd E, Mississauga, ON L5G 1H3 Giờ hoạt động: Mỗi Sunday (ngoại trừ long weekend) 10am […]

Calgary

Lớp Tự vệ Self defense level (3 months) – Ðấm thẳng – Ðấm lao – Ðấm móc – Ðấm múc – Ðấm lao quạt ngược – Ðấm móc phạt ngang – Ðấm thẳng bật ngược – Gạt tay lối 1,2,3,4 – Chém lối 1,2,3,4 – Ðá thẳng – Ðá quét – Ðá cạnh – Ðá tạt – Ðạp thẳng – […]

Võ lý: TRÌNH ĐỘ HOÀNG ĐAI (THI LÊN HOÀNG ĐAI I)

Philosophical Knowledge for Yellow belt  (Required for Promotion to Yellow belt I) 1. Truyền thống Việt Võ Học ra sao? Có mấy phẩm tính? Nhờ địa thế, truyền thống võ học Việt Nam rất phong phú, tuy nhiên vẫn giữ được bản sắc của một dân tộc đất hẹp, dân ít, chỉ vì tinh thần thượng võ mà trường tồn, […]