Thông Báo của lớp Vovinam Mississauga

Thông báo quý đồng hương và các bạn bè môn sinh Vovinam vùng Mississauga và phụ cận. Bắt đầu ngày 5 tháng 11 năm 2017, lớp Vovinam Mississauga sẽ dời về và hoạt động tại địa chỉ mới: World Class Karate Studio 309 Lakeshore Rd E, Mississauga, ON L5G 1H3 Giờ hoạt động: Mỗi Sunday (ngoại trừ long weekend) 10am […]

Calgary

Lớp Tự vệ Self defense level (3 months) – Ðấm thẳng – Ðấm lao – Ðấm móc – Ðấm múc – Ðấm lao quạt ngược – Ðấm móc phạt ngang – Ðấm thẳng bật ngược – Gạt tay lối 1,2,3,4 – Chém lối 1,2,3,4 – Ðá thẳng – Ðá quét – Ðá cạnh – Ðá tạt – Ðạp thẳng – […]