News

Thông Báo của lớp Vovinam Mississauga

Thông báo quý đồng hương và các bạn bè môn sinh Vovinam vùng Mississauga và phụ cận. Bắt đầu ngày 5 tháng 11 năm 2017, lớp Vovinam Mississauga sẽ dời về và hoạt động tại địa chỉ mới:

Unit 1 – 1200 Aimco Blvd
Mississauga, ON L4W 1B2

Giờ hoạt động:
Mỗi Sunday (ngoại trừ long weekend)
10am – 11am: Lớp Nội Công – Dưỡng Sinh
11am – 1pm: Lớp Vovinam các cấp

Với tiêu chí đem sức khoẻ đến cộng đồng, chúng tôi mở thêm lớp Nội Công – Dưỡng Sinh nhằm nâng cao thể trạng và tinh thần cho mọi lứa tuổi từ 7 tuổi trở lên.

Chúng tôi cũng mở khoá mới tuyển thêm tân môn sinh cho lớp Tự Vệ Nhập Môn – Vovinam từ 7 tuổi trở lên.

Mọi chi tiết xin liên lạc email:
vovinam.mississauga@gmail.com