Tác Phong Của Việt Võ Ðạo Sinh

1 – Tác Phong Là Gì? · Tác: làm · Phong: phong thái (dáng vẻ) · Tác phong: dáng vẻ làm việc và có liên quan tới sự làm việc như ngôn ngữ, cử chỉ, đối xử trong sinh hoạt môn phái và ngoài xã hội. Tóm lại, tác phong là tất cả những gì biểu lộ ra bên ngoài […]