Võ lý: TRÌNH ĐỘ HOÀNG ĐAI (THI LÊN HOÀNG ĐAI I)

Philosophical Knowledge for Yellow belt  (Required for Promotion to Yellow belt I) 1. Truyền thống Việt Võ Học ra sao? Có mấy phẩm tính? Nhờ địa thế, truyền thống võ học Việt Nam rất phong phú, tuy nhiên vẫn giữ được bản sắc của một dân tộc đất hẹp, dân ít, chỉ vì tinh thần thượng võ mà trường tồn, […]