Tác Phong Của Việt Võ Ðạo Sinh

1 – Tác Phong Là Gì? · Tác: làm · Phong: phong thái (dáng vẻ) · Tác phong: dáng vẻ làm việc và có liên quan tới sự làm việc như ngôn ngữ, cử chỉ, đối xử trong sinh hoạt môn phái và ngoài xã hội. Tóm lại, tác phong là tất cả những gì biểu lộ ra bên ngoài […]

10 điều tâm niệm

Việt Võ Đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loạị Việt Võ Đạo sinh nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Đạọ Việt Võ Đạo sinh đồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạọ Việt Võ Đạo sinh […]